Saturday, August 6, 2016

ဆရာဝန္ေတြအားလပ္ခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ၾကသလဲ?

ဆရာဝန္ေတြ သူတို႔ရဲ႔အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုအသံုးခ်သလိုဆိုတာ သင္စဥ္းစားမိဖူးပါသလား။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ေခၚဆိုမႈျဖစ္ေသာ္လည္း  အလုပ္နဲ႔ သင့္ရဲ႔ႏိုးၾကားတဲ့အခ်ိန္အမ်ားစုကိုရယူကာအားလပ္ခ်ိန္အမ်ားျကီးယူၿပ္ီး သင္တို႔ကို ပစ္မထားပါဘူး။ သို႔ေသာ္ဆရာဝန္ေတြလဲ လူပါပဲ။ တစ္ျခားလူေတြလိုပဲ တူညီတဲ့အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

ေဆးခန္းျပင္ပမွာ 

ဆရာဝန္ေတြရဲ႔အားလပ္ခ်ိန္(သို႔) နားခ်ိန္ပမာဏဟာသူတို႔ရဲ႔ ေဆးပညာက်င့္ထံုး၊ အထူးျပဳပညာရပ္(သို႔) သူတို႔အေျခစိုက္တဲ့ႏိုင္ငံေပၚမူတည္ၿပီး ၾကီးမားစြာကြဲျပားသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ- အေမရိကန္နဲ႔ယွဥ္ရင္အီီတလီ၊ ဂ်ာမနီကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္မ်ားမွာ ႏွစ္ႀကိမ္(သို႔) သံုးႀကိမ္ လစာေပးအားလပ္ရက္မ်ားပိုမ်ားတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟာ အားလပ္ခ်ိန္ရဲ႔ အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ရန္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

အားလပ္ခ်ိန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္ျခင္း

အေမရိကန္ေဆးပညာအဖြဲ႔အစည္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမားေတာ္ႀကီးမ်ားအၾကား သူတို႔ရဲ႔အလုပ္၊ဘဝ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။  သူတိုရဲ႔ၾကာရွည္တဲ့အလုပ္ခ်ိန္မ်ားနဲ႔စိတ္ဖိစီးမႈရွိေသာ္လည္းပဲ ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈဟာ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈရဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ပံုစံတစ္ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္အရြယ္အလိုက္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာပါတယ္။ 

အသက္၄၀ေအာက္သမားေတာ္မ်ားဟာ ေျပးျခင္း(သို႔) ရြရြေျပးျခင္း(jogging)ကို ႏွစ္သက္ၾကၿပီး အသက္၄၀နဲ႔၅၉ႏွစ္ၾကားအရြယ္က  ေျပးျခင္း(သို႔) ရြရြေျပးျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းအျပင္ ရြက္ဖ်င္တဲထိုးၿပီး ျပင္ပေလ့လာအပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈ (camping)နဲ႔ ေတာင္တက္ျခင္းတို႔ကို သေဘာက်ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ အသက္၆၀အထက္ သမားေတာ္မ်ားရဲ႔ ထက္ဝက္ကေတာ့ လမ္းေလၽွာက္ျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားဟာ ေစ်းႀကီးၿပီး စမတ္က်ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အားကစားမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဂါက္ရိုက္ျခင္းနဲ႔ ႏွင္းေလၽွာစီးျခင္းကိုသာ ထိေတြ႔တတ္တယ္လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖီလာေနပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္လိုက္တဲ့အခါ ဆရာဝန္အနည္းငယ္မၽွသာ အဆိုပါအားကစားမ်ားနဲ႔ထိေတြ႔မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

လူနာေတြရဲ႔ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆးပညာေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဆးစာအုပ္မ်ားနဲ႔ အလားတူအရာမ်ားမွာ စိတ္ႏွစ္ထားတတ္ၾကေသာ္လည္း အသက္၄၀ေအာက္ သမားေတာ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာ  အားလပ္ခ်ိန္မွာ စာဖတ္ျခင္းကို ခံုမင္ၾကပါတယ္။    သူတို႔ရဲ႔အသက္အုပ္စုထက္ပိုၾကီးေလေလ အေရအတြက္မ်ား ဆက္လက္တိုးပြားလာေလေလျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာဝန္မ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အိမ္ျပဳ ျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ခ်က္ျပဳ တ္ျခင္းနဲ႔ ေတးဂီတတူရိယာတီးခတ္ျခင္းမ်ား  ပါဝင္ပါတယ္။ 

♕ အားလပ္ခ်ိန္ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်ျခင္း
အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈျပဳ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဟာ လူနာေတြရဲ႔ရက္ခ်ိန္းေတြကို စီမံသကဲ့သို႔ သူတို႔ရဲ႔အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ စီစဥ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ရရွိႏိုင္မဲ့ကန္႔သတ္ခ်ိန္ဟာ အဖိုးတန္တဲ့အတြက္ ဥာဏ္အေၿမာ္အျမင္ရွိစြာ အသံုးခ်သင့္ပါတယ္။

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားက ဆရာဝန္မ်ား သူတို႔အားလပ္ရက္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အၾကံျပဳ ခ်က္၃ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အခ်ိန္မဆြဲပါနဲ႔။
မနက္ျဖန္အတြက္ အလုပ္ခ်န္ထားမယ့္အစား ဒီေန႔ၿပီးေအာင္လုပ္ပါ။

၂။ တစ္ပတ္လံုးရဲ႔ လုပ္စရာရွိတာေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
ဆရာဝန္ေတြက အခ်ိန္နဲ႔စီမံခန့္ခြဲၿပီး လုပ္စရာမလိုတဲ့အရာေတြ(ဥပမာ- စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းဝယ္ျခမ္းျခင္း၊ အဝတ္ေလၽွာ္ဖြတ္ျခင္း)စတဲ့အေသးအမႊားကိစၥရပ္မ်ားကို စေနတနဂၤေႏြရက္မ်ိဳးေတြမွာ အၿပီးသတ္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတဲ့တစ္ပတ္လံုးမွာ လုပ္ရမယ့္အမႈကိစၥမ်ားကို စနစ္တက်ေသခ်ာစီမံကြပ္ကဲျခင္းျဖင့္ အလုပ္နားရက္မွာ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြပိုမိုရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

၃။ အရာအားလံုးကို စနစ္တက်စီမံကြပ္ကဲတတ္ၿပီး မ်က္ေျခမျပတ္သိရွိနားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ 
အလုပ္ကပိုၿပီး စနစ္တက်စီမံထားရင္ လုပ္ေဆာင္မႈပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ၿပီးေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။ အေရးေပၚနဲ႔အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈစာရင္းကို စနစ္တက်ျပဳစုထားျခင္းဟာ တေနရာတည္းမွာ သင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအားလံုးကို စုစုစည္းစည္းထိေရာက္ေစၿပီး ပို၍စီမံခန္႔ခြဲရလြယ္ကူေစပါတယ္။ 
တန္းစီျခင္းနဲ႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမွာ အခ်ိန္နဲ႔စြမ္းအင္ကုန္ခံမဲ့အစား ဘယ္ေန႔မွာ တန္းစီတာအျမန္ဆံုးျဖစ္မယ့္အခ်ိန္ကို ရွာေဖြပါ (သို႔) တစ္ျခားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီးေရြးခ်ယ္သြားလာျခင္းျဖင့္ သင့္အလုပ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္၊အခြင့္အေရးေတြ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္နဲ႔ေန႔လယ္စာနားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း အြန္လိုင္းကေန ေစ်းဝယ္ျခင္း(သို႔) သင္လိုခ်င္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြေပးေခ်မႈစင္တာကို ေမာင္းသြားၿပီး သင့္အလွည့္ကိုေစာင့္ဆိုင္းကာ တန္းစီရပ္ရမဲ့အစား အြန္လိုင္းကေန ေငြေပးေခ်မႈကိုလည္း ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
သူတို႔ရဲ႔အားလပ္ခ်ိန္ကို ဦးစားေပးမႈနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စနစ္တက်စီမံထားျခင္းျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားလည္း သူတို႔ရဲ႔မိတ္ေဆြနဲ႔မိသားစုနဲ႔အတူ သူတို႔ရဲ႔အားလပ္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ 
(Reference- What do doctors do in their free time? Written by Jane Wright ,MIMS)

No comments: