Saturday, March 5, 2016

ေဆးေကာင္တာမွာလုပ္ရာတြင္ ရွိရမယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္၅ရပ္


ေဆးေကာင္တာမွာအလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ေက်နပ္ႏွစ္ျမိဳ႔ဖြယ္ေကာင္းၿပီး တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ စိတ္ဖိစီးစရာလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေဆးလာဝယ္တဲ့သူမ်ားဟာ ဝန္ေဆာင္မႈျမန္ျမန္လိုခ်င္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဆးေရာင္းမယ့္သူမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္  အရည္အေသြးနဲ႔ တိက်မႈမရွိမွာကို စိုးရိမ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့pharmacy environmentမွာလုပ္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ။ေအာက္ပါကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္၅ရပ္ကို သင္ေအာင္ျမင္ဖို႔  လိုပါတယ္။ 

၁။ အေသးစိတ္ကအစ သတိရွိပါ။ (Attention To Detail)
ေဆးေကာင္တာမွာလုပ္မဲ့သူတိုင္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမွာက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔တိတိက်က်ျဖင့္ ေဆးေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရပါမယ္။ တိက်မႈက ပို၍အေရးႀကီးပါတယ္။ customerေတြကို မွန္ကန္တဲ့ေဆး၊ မွန္ကန္တဲ့dosageေပးျခင္းက အမွန္တစ္ကယ္အေရးပါတဲ့ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူနာက ေဆးေတြကို တစ္ျခားေဆးေတြနဲ႔ေရာေသာက္လိုက္မယ္(သို႔) large doseနဲ႔ေသာက္လိုက္တဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႔ ေဆးေတြမွာ ျပင္းထန္တဲ့(သို႔)ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ျခားသူေတြသတိမျပဳမိတဲ့အေသးစိတ္ကအစ သတိရွိရွိနဲ႔ အၿမဲႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနမယ္ဆိုရင္ pharmacyမွာ သင္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီskillsမ်ိဳးဟာ သင္ေဆးေပးတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္(သို႔) patient informationကို ကြန္ပ်ဴတာထဲထည့္တဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မရွိမျဖစ္အေရးပါပါတယ္။ 


၂။ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသေဘာတရားနားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈ(Computer Literacy)

ယေန႔ေခတ္ေဆးဆိုင္အမ်ားစုမွာ အင္တာနက္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကေနတဆင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို prescriptionsေတြ electronicallyနဲ႔ပို႔ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ကြန္ပ်ဴတာကလည္း customerရဲ႔အခ်က္အလက္ေတြ၊ insurance informationေတြနဲ႔ စာရင္းအဝင္အထြက္(inventory counts)ေတြကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္pharmacyမွာလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးထားလၽွင္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတတ္ရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ ပို၍အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈရွိေစမယ္။

၃။ သခ်ၤာနဲ႔သိပၸံပညာကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ရွိရပါမယ္။(Strong Math And Science Skills)

အမ်ားစုမွာ ကြန္ပ်ဴတာကေနတဆင့္ လုပ္ရတယ္ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေဆးေကာင္တာအလုပ္မွာ ေဆးေတြကို အတိအက်တြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္း(percentages)၊ အပိုင္းကိန္းမ်ား(fractions)နဲ႔ ယူနစ္အတိုင္းအတာ(units of measurement)တို႔ကို နားလည္ရပါမယ္။ ဒ့ါအျပင္ ခႏၶာကိုယ္က ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မႈရွိတယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ chemistry၊ anatomy နဲ႔ physiologyဘာသာရပ္ကို အျပည္႔အဝနားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Pharmacistsေတြက အဲဒီ skillsကို သံုးၿပီး dosesေတြကို တြက္ခ်က္ကာ လူနာေတြရဲ႔profilesေတြကို ေလ့လာတယ္။ Pharmacy Techniciansေတြအတြက္လည္း အဆိုပါကၽြမ္းက်င္မႈskillsမ်ားဟာလည္း အသံုးဝင္ပါတယ္။ 

၄။ ေဆးေရတြက္စက္ကို သံုးတတ္ႏိုင္ရမယ္။(Ability To Operate Pill Counting Machines)
Pharmacyတစ္ခ်ိဳ႔မွာ ေဆးေရတြက္ျခင္းကို pharmacistကိုယ္တိုင္ပဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ casesအမ်ားစုမွာ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစဖို႔ pharmacistေတြက certified pharmacy technicianေတြကို ေဆးေရတြက္စက္သံုးၿပီး အဲဒီတာဝန္ယူဖို႔ ခန္႔ထားၾကပါတယ္။ ေဆးေရတြက္စက္က ပိုတိက်ၿပီး ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရတြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ pill counting machinesေတြသံုးတတ္ဖို႔ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အလုပ္ခြင္ေတြမွာ trainingအခ်ိဳ႔ ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ 

၅။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရပါမယ္။ (Good Interpersonal Skills)
ေဆးပညာ၊ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘယ္ေလာက္အသိပညာဗဟုသုတၾကြယ္ဝေနပါေစ၊ customersေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေခ်ငံစြာ ဆက္ဆံတတ္ရပါမယ္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျချပဳလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း(Strong communication and interpersonal skills )ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ သင္ဟာ လူေတြနဲ႔(သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ လူနာ၊ ဆရာဝန္သမားေတာ္ၾကီးမ်ားနဲ႔ တစ္ျခားက်န္းမာေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွလူေတြအပါအဝင္) ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရလိမ့္မယ္။ pharmacy မွာလုပ္မယ့္လူေတြက အသင္းအဖြဲ႔လို စိတ္ထားၿပီး မိမိအလုပ္မွာ အခ်င္းခ်င္းစည္းစည္းလံုးလံုး၊ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ရိုင္းပင္းကူညီတတ္တဲ့ (team-oriented approach)စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးထားရွိရပါမယ္။

က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း(Healthcare community)မွာ Pharmacistsနဲ႔pharmacy techs မ်ားဟာ အေရးပါတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔အလုပ္မွာ စာရင္းအဝင္အထြက္ေကာက္ျခင္းမွအစ ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအထိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားစြာနဲ႔ လံုးခ်ာလိုက္ေနပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါမရွိမျဖစ္စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္တဲ့ အေသးစိတ္ကအစသတိရွိျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတတ္ျခင္း၊ သခ်ၤာနဲ႔သိပၸံအေျခခံကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဆးေရတြက္စက္နဲ႔ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျခင္းနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအရမ္းေကာင္းမြန္ျခင္းစတဲ့ skillsေတြ သင့္မွာရွိလၽွင္ တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တာဝန္ယူကိုယ္တြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ပို၍ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းမွာ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္အမ်ားႀကီးသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာေၾကာင့္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝအေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးသင္ယူရတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္အေျမာက္အျမား အလုပ္ခြင္မွာ သင္ယူတတ္ေျမာက္လာပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ Pharmacyေက်ာင္းတက္တုန္းက စာေတြ႔ပဲရွိၿပီး ဘာမွေသခ်ာမသိခဲ့ေပမယ့္ တကယ္လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ဝင္လာတဲ့အခါမွ ျမင္ဖူးၾကံဳဖူးတဲ့ဟာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေက်ာင္းတုန္းက စာေတြကို ျပန္ေျပာင္းသတိရၿပီး ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္သြားတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Basic Pharmacy Conceptsေတြကို ေက်ာင္းမွာ ပိုင္ႏိုင္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ပါ။ ဒါမွ မိမိလုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္သက္ဆိုင္ရာprofessionalမွာ ထူးခၽြန္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူပါ။ အရာရာကိုေစတနာထားၿပီး လုပ္ပါ။ သင့္ကို ျပန္၍ အက်ိဳးျပဳလာပါလိမ့္မယ္။
==================xxxxxxxxxxxxxxxxxx========================
(Reference- 5 Skills You Must Have to Work At A Pharmacy written by Travis Holmes, May 30 2014)


No comments: