Wednesday, December 30, 2015

သင့္ႏွစ္သစ္သႏၷိဌာန္ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမလဲ????

စိတ္အလိုဆႏၵကို အားမကိုးပါနဲ႔။ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။
စပိန္စကားသင္မွာလား။ ေနာက္ဆံုးေဆးလိပ္ျဖတ္မွာလား။ စားဖိုမွဴ းေကာင္းတေယာက္ျဖစ္လာမလား။ ေနာက္ႏွစ္မွာေအာင္ျမင္ဖို႔ သင္ဆံုးျဖတ္ထားတာေတြမွန္သမၽွ ဆံုးရံႈးႏိုင္ဖြယ္ရာရွိၿပီးအဆိုပါလွပ၊ ျပင္းျပတဲ့ရည္မွန္းခ်က္စိတ္ဆႏၵနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့စာရင္းမ်ားမွာ အခုထက္ထိမျပည့္ဝႏိုင္ေသးမွန္း သင္လဲေကာင္းေကာင္းသိေနေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ ကဲဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။
လူအခ်ိဳ႔မွာ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို လက္ေလၽွာ့စြန္႔လႊတ္သြားတတ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါရေစ။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ စိတ္လွည့္ကြက္အကူအညီနဲ႔ သင့္မွာအမွန္တကယ္ အခြင့္အလမ္းရေကာင္းရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ၿဗိတိသၽွစိတ္ပညာရွင္Richard Wisemanက စိတ္စြမ္းအားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားစြာကို ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ သူက လူေပါင္း၃၀၀၀ရဲ႔ႏွစ္သစ္သႏၷိဌာန္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လိုက္လံစူးစမ္းခဲ့ရာ ၄င္းတို႔ရဲ့၁၂ရာခိုင္ႏႈန္းမၽွသာ သူတို႔ရည္မွန္းထားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့လူေတြက ဘယ္လိုကြဲျပားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြစူးစမ္းကာ သူတို႔ရဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြေပၚအေျခခံၿပီး ခၽြတ္ၿခံဳက် ရႈံးနိမ့္မႈကို မလိုလားတဲ့သူေတြအတြက္ အၾကံျပဳ ခ်က္စာရင္းျပဳစု၍ သံုးသပ္ျပသခဲ့ပါတယ္။
စာရင္းျပဳစုထားတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မလုပ္ေဆာင္မီ နံပါတ္၁အခ်က္ကေတာ့ အမွီသဟဲျပဳ ျခင္းကို ဟန္႔တားရပါမယ္။ အဲဒါကေတာ့ သင့္ရဲ႔ကိုယ္ပိုင္စိတ္အလိုဆႏၵပဲ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားျခင္းဆီကို အဆိုးရြားဆံုးခ်ဥ္းကပ္မႈပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုမွာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔ မစတင္ႏိုင္ဘဲ ၾကက္ေႀကာ္ေတြႀကီးပဲ ဆက္စားေနမယ္။ အခုထက္ထိ ျပင္သစ္စာတခြန္းတေလမွ မေျပာတတ္ေသးပါဘူး။  
အဲလိုဆိုရင္ အဲဒီအစား သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ သင့္ရဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က ေသးငယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ သင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို သက္ေသျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္း သူမ်ားကိုေျပာျပပါ။ အေရးအႀကီးဆံုးက က်ရႈံးရျခင္းအတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ ပညာရွိရဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
၁။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သႏၷိဌာန္( resolution)တခုတည္းကိုသာ ထားပါ။ တခ်ိန္ထဲအရာမ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ အလြန္ခက္ခဲပင္ပန္းပါတယ္။
၂။ သင့္သႏၷိဌာန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ေတြးေတာထားပါ။ အဲဒီေပၚမွာ ျပန္လွန္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ဖို႔ အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႔ ကို အသံုးခ်ပါ။
၃။ ၿပီးသြားတဲ့ဆံုးရႈံးမႈေတြကို ျပန္ၿပီးစဥ္းစားေတြးေတာေနမဲ့အစား သႏၷိဌာန္အသစ္ေတြေပၚမွာ အာရံုစူးစိုက္လိုက္ပါ။
၄။ သင္အမွန္တကယ္လိုခ်င္တဲ့အေပၚမွာ အာရံုစိုက္ပါ။ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း မသြားပါနဲ႔။
၅။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို  အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတိအက်နဲ႔ ကိုင္တြယ္ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္တဲ့ တိက်မွန္ကန္စစ္မွန္တဲ့အဆင့္မ်ားျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အစပ်ိဳးပါ။

၆။ လူသိရွင္ၾကားလုပ္ပါ။ သင့္ရဲ႔က်ရႈံးမွာကို ေၾကာက္ရြံ့တဲ့စိတ္မ်ားၿပီး ပံ့ပိုးမႈကိုလည္း ရရွိမဲ့ သင့္ရည္မွန္းခ်က္အေၾကာင္းကို သင့္မိတ္ေဆြ၊ မိသားစုနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ အတိအလင္းေျပာျပပါ။ 
၇။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္အထေျမာက္တာနဲ႔ သင့္ဘဝဘယ္ေလာက္ပိုမိုေကာင္းမြန္သြားသလဲဆိုတာကို ဦးတည္တဲ့ ဆန္းစစ္ခ်က္(checklist)ကို ဖန္တီးပါ။
၈။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနတဲ့ အဆင့္မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တိုင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ဆုခ်တဲ့အေနနဲ႔ သင့္ကိုယ္ကို ဆုေသးေသးေလးတခုေပးပါ။
၉။ သင့္ဘဝခရီးရွည္ႀကီးကို charts၊ spreadsheets၊ journalsနဲ႔ မိမိတိုးတက္မႈကို ေျခရာေကာက္ယူႏိုင္မဲ့ တျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျပဳစုျခင္းဟာ ခိုင္မာတိက်ေစပါတယ္။

၁၀။ သင္တခါတရံ အက်င့္ေဟာင္းကို ျပန္လုပ္မိလၽွင္ သင့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ၿပီး ဆုတ္ခြာမသြားပါနဲ႔။ ေခတၱခဏ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တာလို႔ပဲ မွတ္ယူသေဘာထားလိုက္ပါ။

အဆိုပါ၁၀ခ်က္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး မိမိရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံပါ။ ဒ့ါအျပင္ မိမိမိသားစုနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အခ်ိန္ပိုေပးပါ။ က်န္းမာေရးတခုခုကို လိုက္စားၿပီး ဝိတ္ထိန္းပါ။ ေဆးလိပ္နဲ႔အရက္ေသစာေတြ ျဖတ္ပါ။ အေၾကြးရွင္းေအာင္ေနပါ။ ဆန္းသစ္တဲ့အရာတခုခု(ဥပမာ- ဘဝတသက္တာကို အလုပ္အေကၽြးျပဳမဲ့ ပညာရပ္)ကို သင္ယူေလ့လာပါ။ အလႈဴအတန္းလုပ္ျခင္း၊ လိုအပ္တဲ့သူမ်ားကို ကူညီျခင္းနဲ႔ အားလံုးနဲ႔ သင့္ျမတ္စြာေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္လူသစ္နဲ႔ ဘဝကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္လိုက္ၾကရေအာင္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ေရ.................။
Reference- How to keep your New Year's resolutions, according to science by SIGNE DEAN 28 DEC 2015

No comments: