Friday, November 6, 2015

အိပ္ေရးမဝလၽွင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အံ့ဖြယ္ေၾကာက္လန္႔စရာ၁၀ခု

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝရဲ႔၃ပံု၁ပံုကို အမွန္တကယ္အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္သာ ကုန္ဆံုးေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝရဲ႔ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊမ္းမိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္နဲ႔အိမ္မႈကိစၥမ်ားနဲ႔ လံုးခ်ာရိုက္ျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ေစတဲ့အခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ဇီဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ အျပဴ အမူမ်ားကို ညီညြတ္မၽွတစည္းခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္   ေန႔ညစက္ဝန္းမွာ ေန႔စဥ္ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈေပၚမူတည္ၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနရေသာေၾကာင့္ အျပည့္အဝအိပ္စက္မႈကို မရရွိႏိုင္ပါ။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါတယ္။ လံုေလာက္စြာမအိပ္စက္ျခင္းက မေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ဦးတည္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အိပ္စက္ျခင္းက အေရးပါရသလဲ။ ေအာက္ပါအခ်က္၁၀ခ်က္က အလံုအေလာက္မအိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရတဲ့အက်ိဳ းဆက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ပိုစားလာမယ္။
အတိအက်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၃၀၀ကယ္လိုရီပိုစားမယ္။ လတ္တေလာေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ သူတို႔ရဲ႔ပံုမွန္စားခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အိပ္ေရးမဝတဲ့သူမ်ားကို သူတို႔စားခ်င္သမၽွစားခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အခါ တညလံုးအျပည့္အဝအိပ္စက္သူေတြထက္ ပိုစားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

၂။ အသက္ရွည္ခ်င္မွရွည္မယ္။
သုေတသီမ်ားေတြ႔ရွိထားတဲ့ အသက္ရွည္တဲ့လၽွိဳ႔ဝွက္ခ်က္က တညကို ၅နာရီထက္နည္းၿပီးအိပ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ဒီထက္ပိုၾကာေအာင္အိပ္တဲ့သူေတြထက္ အသက္ရွည္ေနႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါတယ္။

၃။ ဝိတ္ပိုတက္လာမယ္။
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာေျပာရမယ္ဆိုရင္ သင္ေန႔စဥ္ပံုမွန္ကယ္လိုရီမ်ားမ်ားစားေနရင္ေတာ့ ဝိတ္ေတြ တက္လာစရာအေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိတ္တက္လာတာက သင္စားတဲ့ေပၚမူတည္ၿပီး ျဖစ္တာမဟုတ္ပါ။ အျပည့္အဝမအိပ္ျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ကို စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစကာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ေႏွးေကြးေစၿပီး အဆီသိုေလွာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

၄။ ဦးေႏွာက္ကို က်ံဳ႔သြားေစတယ္။
ၾကာရွည္စြာပံုမွန္မအိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္တဲ့သူမ်ားမွာ အရြယ္အစားပိုေသးငယ္၊ သိပ္သည္းဆနည္းတဲ့ ဦးေႏွာက္မ်ားရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမဲ့ သူတို႔ရဲ႔ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာအေရးႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးေစေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

၅။ ေသြးဖိအားတိုးေစပါတယ္။
တညကို အိပ္ေရး၁နာရီစာပ်က္ကြက္တဲ့ လူၾကီးမ်ားကို ၅ႏွစ္ၾကာေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ၄၀%တိုးလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

၆။ ဖ်ားနာဖို႔ ပိုမ်ားေစပါတယ္။
အိပ္ေရးမဝတဲ့သူေတြအဖို႔ အေအးမိေစတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအလြယ္တကူ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၇။ မွတ္ဥာဏ္အား ဆိုးရြားေစပါတယ္။
တညလံုးအိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ဟိုလိွမ့္ဒီလွည့္နဲ႔ မိုးလင္းသြားၿပီး ကိုယ္လုပ္ရမဲ့အလုပ္ကို မမွတ္မိေတာ့မ်ိဳ း ျဖစ္ဘူးပါသလား။   အိပ္စက္ခ်ိန္စက္ဝန္းမွာအၿမဲၾကံဳ ေတြ႔ေနၾကျဖစ္တဲ့ မ်က္လံုးလ်င္ျမန္စြာေရြ႔လ်ားသြားလာေနၿပီး ႀကြက္သားမ်ားမလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း[Rapid Eye Movement(REM)]ဟာ အျပည့္အဝအိပ္စက္မႈေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္နဲ႔ ဖန္တီးေတြးေတာႏိုင္စြမ္းအားကို တိုးပြားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကယ္လို႔ ညမွာအိပ္ေရးမဝခဲ့လို႔ရွိရင္ မွတ္ဥာဏ္အားျပန္လည္ျဖည့္စည္းဖို႔ ေန႔ခင္းဘက္တေရးအိပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၈။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္သြားပါလိမ့္မယ္။
အိပ္ေရးမဝလၽွင္ စြမ္းအားမရွိေတာ့သလို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်ိန္လဲ မေပးႏိုင္ေတာ့ပါ။ အိပ္ေရးမဝျခင္းရဲ႔အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လူေတြကို အၿမဲတမ္းမရႊင္လန္း မတက္ၾကြေနေစေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။

၉။ စိတ္တိုစိတ္ဆတ္ေစပါတယ္။(သို႔) ထံုအအူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္မယ္။
အိပ္ေရးမဝေသာေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး၊အေတြးအေခၚ၊စိတ္ခံစားမႈအစစအရာရာဟာ တမူထူးျခားေနၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ရင့္က်က္စြာ မတံု႔ျပန္ႏိုင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့ပါ။

၁၀။ ေကာင္းမြန္စြာမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ 
အထက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားအားလံုးမွာ လံုေလာက္စြာမအိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေစၿပီး အာရံုမစူးစိုက္ႏိုင္လို႔ အလြယ္တကူသင္ယူမတတ္ေျမာက္လြယ္ပါ။ တေန႔တာဘာေတြသင္ခဲ့၊လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မမွတ္မိႏိုင္ေတာ့ဘဲ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ကာ ျပသ နာမ်ားကို အလြယ္တကူမေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ 

အိပ္ေရးမဝေတာ့ မ်က္တြင္းက်ကာ မ်က္ကြင္းညိဳ လာမယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွ Stress Hormone (Cortiosl) ေကာ္တီေစာေဟာ္မုန္းအထြက္မ်ားၿပီး ကိုလဂ်င္ကိုၿပိဳကြဲေစတဲ့အတြက္ အသားအေရမေခ်ာမြတ္ဘဲ အေရးအေၾကာင္းေတြထြက္ကာ ရုပ္ပိုရင့္လာေစပါတယ္။ စိတ္က်ေဝဒနာေတြ ရလာမယ္။ ဆီးခ်ိဳ ၊ႏွလံုး၊ေသြးတိုးေရာဂါေတြ ဝင္လာႏိုင္တယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ား လိင္စိတ္ႏႈိးၾကြမႈ ေလ်ာ့နည္းေစတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈအလြယ္တကူျဖစ္ေစပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ အစားအေသာက္က်န္းမာစြာမွီဝဲျခင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳ က္ၿခိဳ က္အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Shiftနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းနဲ႔ ညဆိုင္းလုပ္ရတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ား အိပ္ေရးဝဝအိပ္ပါ။ က်န္းမာမွ အရာရာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ 

No comments: