Wednesday, October 28, 2015

ရင္သားကင္ဆာအႏၱရာယ္ေလ်ာ့က်ေစတဲ့နည္းလမ္း၃သြယ္

ရင္သားကင္ဆာကို အၿမဲတမ္းတားဆီးလို႔မရႏိုင္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္၃ခ်က္ျဖင့္ က်ေရာက္လာမယ့္အေျခအေနကို စီမံထိန္းခ်ဳ ပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ လၽွိဳ ႔ဝွက္ဆန္းျကယ္အႏၱရာယ္အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာမသိဘဲ အမ်ိဳ းသမီးထုထဲမွာ ျဖစ္ပြားေနၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳ းရိုးဗီဇ၊ မိသားစုရဲ႔ က်န္းမာေရးရာဇဝင္၊ ေသြးဆံုးေနာက္က်ျခင္း၊ ရင္သားတစ္ရွဴ းမာေက်ာက်စ္လ်စ္ျခင္း အစရွိေသာသတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္မ်ားကို အခုခ်ိန္ထိ မထိန္းခ်ဳ ပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကာကြယ္တားဆီးယူႏိုင္တဲ့ အဆင့္အနည္းငယ္ရွိပါတယ္။

၁။ အရက္ေလၽွာ့ေသာက္ပါ။
ေန႔စဥ္ပံုမွန္အတိုင္း အရက္ကို ပိုေသာက္ေလေလ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေလေလပါပဲ။ အရင္က အဲဒီအခ်က္ကို အေလးမထားမိေပမဲ့ အခုအခါ အဆိုပါဆက္စပ္မႈကအခိုင္အမာျပလာပါတယ္လို႔ အိုင္းရစ္ကင္ဆာအဖြဲ႔အစည္းမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတေယာက္က ေျပာပါတယ္။ ၁ေန႔ကို ၂ခြက္ေသာက္ရင္ေတာင္မွ လံုးဝမေသာက္သူထက္စာရင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ဖို႔ႏႈန္း ၇မွ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားပါတယ္။ အရက္က ရင္သားကင္ဆာအမ်ိဳ းအစား အခ်ိဳ ႔ကို တိုးပြားေစႏိုင္တဲ့ မေေဟာ္မုန္း(Estrogen)ပမာဏကို ျမင့္မားေစသလို ဆဲလ္ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးေသာ ေဖာလိတ္နဲ႔ဗီတာမင္ေအကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္အာဟာရပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားကို အၿမဲဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည္႔ပါ။
အီစထရိုဂ်င္နဲ႔ ပရိုဂ်က္စထရုန္းထိေတြ႔မႈပိုမ်ားျခင္းဟာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ား(ေဟာ္မုန္းအစားထိုး ကုထံုးနဲ႔ သေႏၶသားေဆးလံုးအပါအဝင္) ကို ဂရုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း  ျဖစ္ပါတယ္။ တားေဆးေသာက္သူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၁၀ႏွစ္ေလာက္ ေဆးကိုျဖတ္ထားလိုက္တဲ့အခါမွာ သူမရဲ႔ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ မူလေအာက္ေျခအဆင့္သို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳ းသမီးအမ်ားစုအတြက္ သားဆက္ျခားျခင္း(သို႔) ေသြးဆံုးကိုင္ေဝဒနာသက္သာေစတဲ့ကုသမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၂မ်ိဳးစလံုးကုသမႈဟာ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို အသင့္အတင့္သက္သာ တိုးပြားေစႏိုင္သလို အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ားလည္း ေပးပါတယ္။

၃။ မ်ားမ်ားလႈပ္ရွားပါ။
ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအနည္းငယ္ ထိန္းခ်ဳ ပ္မႈမ်ားထဲမွ သြက္လက္တက္ၾကြျခင္းက အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၁ပတ္ကို အနည္းဆံုး ၂နာရီခြဲ ခပ္ရြရြလမ္းေလၽွာက္ျခင္းဟာ မလႈပ္ရွားပဲထိုင္ေနသူေတြထက္စာရင္ ကင္ဆာပ်ံ႔ပြားႏႈန္း အခြင့္အလမ္း ၁၈%ဝန္းက်င္ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ႀကိဳ တင္ကာကြယ္စီမံျခင္းဟာ လံုးဝဥႆ     ံု စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ျခင္း ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းလက္ေတြ႔က်က်ေအာင္ျမင္တဲ့ ပန္းတိုင္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ေနႏိုင္မွာလည္း မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သင့္မွာ သံသယရွိတဲ့အခ်က္ေတြရွိေနရင္ အလားအလာရွိႏိုင္မဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအသက္ ၄၀ မတိုင္ခင္ Ultrasound Breast ရိုက္ျခင္းနဲ႔ အသက္၅၀မတိုင္ခင္ Mammograms ရိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆန္းစစ္သိရွိႏိုင္ပါတယ္။


No comments: