Saturday, April 23, 2016

ေဆးဝါးပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဝင္ေငြပိုရေစတဲ့တရားဝင္နည္းလမ္း၆သြယ္

ဝင္ေငြနည္းတယ္၊အပိုဝင္ေငြရခ်င္တယ္လို႔ ခံစားေနရတဲ့ Pharmacistတစ္ေယာက္ သင္ျဖစ္ေနၿပီလား။ အဲလိုဆိုရင္ သင္ကံေကာင္းေနၿပီလို႔မွတ္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သင့္ရဲ႔Pharmacistအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာဗဟုသုတနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို အက်ိဳးျပဳေအာင္လုပ္ႏိုင္သလို အပိုဝင္ေငြရရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာလည္း ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ေအာက္ပါ မတူညီေသာစိတ္ကူးသစ္၆မ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေငြအခ်ိဳ႔ကို ရွာေဖြၾကည့္လိုက္ရေအာင္။ 

၁။စာေပခ်စ္သူမ်ားအတြက္- မူရင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားပါ။
Pharmacistအမ်ားစုမွာ စာေရးေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္တင့္မၽွတတဲ့သံုးသပ္မႈေတြေပးျခင္း(သို႔)  သမားေတာ္မ်ားထံမွ  အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကတဲ့အေပၚ ေဆးပညာဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈေတြျပဳလုပ္ကာ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါတယ္။  အခ်က္က်က်နဲ႔ေရးတတ္ေအာင္ ထင္ျမင္ယူဆမႈေတြမလုပ္ဘဲ သုေတသနစမ္းသပ္မႈေတြနဲ႔ အေျခခံၿပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသေဘာသဘာဝအရ သူတို႔မွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအရည္အခ်င္းျမင့္မားစြာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ယေန႔ေခတ္ေဆးပညာရႈေထာင့္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေကာက္ႏႈတ္ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႔ အျခားေဆးပညာေလာကသားမ်ားက သူတို႔ေရးသားထားတဲ့ ေဆးပညာသတင္းမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို လိုလိုလားလားရွာေဖြဖတ္ရႈၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးအသားေကာင္းတဲ့Pharmacistsေတြဟာ အလြတ္တမ္း(Freelance Medical Writers)နဲ႔ (Bloggers)ျဖစ္လာကာ သူတို႔ရဲ႔ဝင္ေငြေတြ ထပ္ေဆာင္းရရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာေဆးပညာကုသမႈမ်ားမွအစ ေစ်းကြက္ထဲရွိ ေဆးအသစ္ေတြအေပၚ သံုးသပ္မႈေတြအထိ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကို ေရးသားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းနာမည္ရလုပ္သက္ၾကာလာတဲ့စာေရးဆရာမ်ားဟာ  ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ရာခ်ီတဲ့ဝင္ေငြရကာ အျမတ္အစြန္းရႏိုင္မဲ့Assignmentေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရွာေဖြလာတတ္ၾကပါတယ္။ 

၂။ သင္ၾကားျခင္းကို စိတ္အားထက္သန္သူတို႔အတြက္ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပသင္ၾကားလမ္းညႊန္မႈျပဳလုပ္ပါ။


သမိုင္းေၾကာင္းအရ Pharmacyအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္အကိုင္ကို  Teachingဘဝနဲ႔ျဖတ္သန္းၿပီး
ေဆးဆိုင္မွာ အလုပ္သင္အျဖစ္နဲ႔လုပ္ကာ Pharmacistsဘဝကို စတင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းက Pharmacistတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစဖို႔ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အမ်ားကျငင္းၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ Pharmacistsေတြဟာ တြဲဖက္ကထိက(Adjunct Lecturers)၊ နည္းျပအကူ(Teaching Assistants and Tutors)ေတြအျဖစ္ ဝင္ေငြရႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေနာင္အနာဂတ္ဖူးပြင့္လာမဲ့ Pharmacists၊ Pharmacy Technicians နဲ႔ Assistants ေတြကို ေဆးဝါးက်င့္စဥ္(Pharmacy Practices)ဗဟုသုတေတြ မၽွေဝႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပအေဝးသင္ပညာသင္ၾကားဖို႔ Pharmacy Schools and Design Online Learning Modulesမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားနဲ႔ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။ Tertiary Schoolsေက်ာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ေကာလိပ္တို႔ တကၠသိုလ္တို႔မွာ Pharmacy ေက်ာင္းသားေတြကို ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းအလုပ္မွာ ကူညီဖို႔ Post Grad Pharmacy Candidatesေတြကို တစ္နာရီပ်မ္းမၽွေဒၚလာ၃၀ႏႈန္းေပးၾကပါတယ္။ အပိုဝင္ေငြရတဲ့အျပင္ ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

၃။အခ်ိန္နဲ႔လုပ္ရမဲ့သူေတြအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း(part-time)အလုပ္ကို လုပ္ပါ။
Pharmacists ေတြဟာ အပိုဝင္ေငြအျပင္ သူတို႔ရဲ႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေတြမၽွေဝရင္း အားလပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းဌာနအသီးသီးမွာ အျခားအခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ေတြ အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သူတို႔ကို ေဆးရံုမ်ား၊ သက္ၾကီးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာ(Nursing Homes)၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာဂါေဝဒနာမ်ားေစာင့္ေရွာက္မႈ(Hospices)၊ လက္လီေဆးဆိုင္မ်ားနဲ႔ ေဆးခန္းေတြမွာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုမွာ ဒီအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမရွိၾကပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲလိုလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျခားဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေတြးအေခၚအသစ္ေတြကို သူတို႔ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပဏာမလုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာေၾကာင့္ Pharmacistရဲ႔အေတြ႔အၾကံဳေတြကို က်ယ္ျပန္႔လာေစပါတယ္။ မတူညီေသာလုပ္ငန္းအသီးသီးကေပးတဲ့ လစာဝင္ေငြဆုအေပၚလိုက္၍ Pharmacistsေတြဟာ ပ်မ္းမၽွတစ္နာရီ၂၅ေဒၚလာဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေရွ႔တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစံနစ္ရဲ႔လုပ္ရည္ကိုင္ရည္စြမ္းရည္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေစဖို႔ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

၄။ ဘာသာစကားထက္သန္သူေတြအတြက္ ဘာသာျပန္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္ပါ။
Pharmacistsေတြဟာ သာမန္အားျဖင့္ စကားလံုးေဝါဟာရအလြန္ၾကြယ္ဝၾကပါတယ္။ ေဆးဝါးမ်ားနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူနာေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအေတြ႔အၾကံဳကေန နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသိရွိကာ လူတစ္ကာနားလည္ႏိုင္မဲ့ အလားတူေဆးေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးေတြ စုေဆာင္းရွာေဖြရွင္းျပတတ္လာပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘာသာျပန္အလုပ္အတြက္ သူတို႔ရဲ႔မွတ္ဥာဏ္အဘိဓာန္ထဲမွ အသင့္ေတာ္ဆံုးစကားလံုးမ်ားကို အၿမဲတမ္းရွာေဖြဖို႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အတိအက်နဲ႔ဘာသာျပန္တာ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ကအစ ဂရုစိုက္ျခင္း၊တိက်ျခင္းဟာ သူတို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရဲ႔ ဒုတိယသေဘာသေဘာဝ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ က်န္းမာေရးမဂၢဇင္း၊ လူနာအေၾကာင္းလက္ကမ္းစာရြက္မ်ား၊ ေဆးပညာဂ်ာနယ္နဲ႔ ေဆးအစီရင္ခံစာ(Medical Reports)တို႔မွာ ဘာသာျပန္(Freelance Translator)လုပ္ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ ဝန္ေဆာင္ခမွာ ဘာသာျပန္ျခင္းရဲ႔အတိုင္းအတာနဲ႔ ခက္ခဲပံုမွာမူတည္ၾကပါတယ္။

၅။ ၾကြက္သုတ္သင္သလို လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ၿပီး စမတ္က်က်ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္တတ္တဲ့အေတြ႔အၾကံဳရွိသူေတြအတြက္ အၾကံဥာဏ္ေပးတဲ့အလုပ္(Consultancy)လုပ္ပါ။
Pharmacistsေတြဟာ က႑အသီးသီးမွာ ထမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ(Healthcare)၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း(Manufacturing)၊ အရည္အေသြးတိက်ေသခ်ာမႈနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈ(Quality Assurance and Control)၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး(Regulatory)နဲ႔ သုေတသနျပဳစမ္းသပ္ေလ့လာျခင္း(Clinical Trials)နဲ႔ ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ထိန္းသိမ္းစီမံျခင္း(Logistics)တို႔မွာ လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းရဲ႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ Pharmacistsေတြဟာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဗဟုသုတနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ရရွိၾကပါတယ္။ ဝါရင့္အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူမ်ားက သူတို႔ရဲ႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ အပိုထပ္ေဆာင္းဝင္ေငြအတြက္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ အိုင္တီနည္းပညာနယ္ပယ္မွာ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိPharmacistsေတြက က်ရႈံးသြားတဲ့Systemကို ဆန္းစစ္ေျဖရွင္းတတ္တဲ့ အသိဥာဏ္ပညာကိုေပးပါတယ္။ Manufacturingပိုင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္(Good Manufacturing Practices)အတြက္ စာရင္းစစ္စည္းကမ္းနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ မၾကာခဏဆိုသလို(External Auditors)အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။Clinical Trialsပိုင္းမွာ လက္ေတြ႔က်စမ္းသပ္ေလ့လာမႈဦးေဆာင္ရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈမရွိေအာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီးၾကပ္ေလ့လာေသာေဘးလူ (independent third-party gate keepers )အျဖစ္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲပါတယ္။ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက သူတို႔ရဲ႔ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေတြ႔အၾကံဳအေျမာက္အျမားရရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ လုပ္သက္၁၀ႏွစ္မွ၂၀ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္မ်ား(mid-career pharmacists)သာ သူတို႔ရဲ႔ဝင္ေငြကို ျဖည့္စြက္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

၆။အထက္ပါအခ်က္ေတြက သင္နဲ႔မကိုက္ညီဘူးလား???ကိုယ္တိုင္သူေဌးလုပ္ပါ။ 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းတိုင္းျပည္မ်ားမွာ Pharmacistsေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ေဆးဆိုင္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စီးပြားေရးသမားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဆးေတြဝယ္ေရာင္းလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ ေဆးဝါးေတြနဲ႔ျဖည့္စြက္ဓါတ္စာေတြအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား( Trusted Retailers)ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အရင္းအႏွီးနဲနဲပဲရွိတဲ့Pharmacistsေတြလည္း ကိုယ္ပိုင္တီထြင္မႈေတြဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ၁၉၀၆မွာ အပူခ်ိန္မ်ားမ်ားနဲ႔ဝါယာၾကိဳးကေနလၽွပ္စစ္စီးၿပီး အလင္းရရွိတဲ့ မီးသီးကို မူပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့English Pharmacistတစ္ေယာက္Joseph Swanဟာ သူ႔တီထြင္မႈေၾကာင့္ ကံၾကမၼာေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ မၾကာေသးမီက Colin Murdochလို႔ေခၚတဲ့Pharmacistတစ္ေယာက္လည္း သူ႔ရဲ႔မူပိုင္ခြင့္တင္ထားတဲ့ ကေလးေတြယဥ္ပါးေနတဲ့ပုလင္းအဖံုးခြံ(child-resistant bottle cap )နဲ႔ တစ္ခါသံုးၿကိဳတင္ျဖည့္ကာကြယ္ေဆးထိုးအပ္(disposable prefilled vaccination syringe)တီထြင္မႈကေန ဝင္ေငြေကာင္းေကာင္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ သူ႔ရဲ႔တီထြင္မႈကို ေဆးဝါးထုပ္ပိုးမႈမွာ စံအျဖစ္သတ္မွတ္သံုးစြဲေနၾကပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းက  ေနာက္ထပ္သူတို႔၂ေယာက္လိုျဖစ္လာဖို႔ မေမၽွာ္လင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္စိတ္ဝင္စားစိတ္အားထက္သန္ရာတစ္ခုခုကို ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ေသခ်ာရွာေဖြေလ့လာပါ။ လူမႈဘဝျမင့္မားတိုးတက္ေရးရည္ရြယ္ၿပီး တမူထူးျခားတဲ့တီထြင္မႈကလည္း ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ပံုမွန္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖစ္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။


Pharmacistတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းက အခြင့္အေရးအမ်ားစုကို ဗဟုသုတအသြင္ကေန ဆုေၾကးေငြသား(bonus cash)အသြင္အျဖစ္ အေသအခ်ာေျပာင္းလဲလမ္းဖြင့္ေပးေနပါၿပီ။  ဒီေန႔ေခတ္Pharmacistေတြမွာ အပိုဝင္ေငြေတြရရွိႏိုင္မဲ့ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသလို အေတြ႔အၾကံဳနယ္ပယ္မ်ားလည္း ေပါမ်ားလွပါတယ္။ အထက္ပါအခ်က္ေတြကို ေသခ်ာစဥ္းစားေတြးေတာၿပီး သင့္ရဲ႔ပံုမွန္အလုပ္အျပင္ အပိုဝင္ေငြရဖို႔ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ရယူၿပီး သင့္ရဲ႔ဝါသနာစိတ္အားထက္သန္ရာမ်ားကို ရွာေဖြစူးစမ္းၾကပါလို႔ :)  :)   :)  :)

Reference-Boost your income – 6 legitimate ways to earn more cash as a pharmacist (MIMS)

No comments: